Chứng khoán là gì? Có nên đầu tư chứng khoán?

Bạn hẳn đã nghe qua về việc “đầu tư chứng khoán” hay còn gọi là “chơi chứng khoán”. Vậy chứng khoán là gì, có nên chơi chứng khoán không? Chứng khoán là gì? Chứng khoán là một loại sản phẩm mảng tài chính và bạn có thể dùng nó để giao dịch trên thị trường […]